Bezangah

گاهی وقت‌ها اعتمادی که به موجودی حساب بانکی خودمان داریم به خدا نداریم.
شاید اهل نماز شب و فرائض نیز باشیم ولی در بزنگاه امتحان الهی نشان می‌دهیم که ایمانمان سست و بی‌پایه است.

Nakon

پیغمبر (ص) فرمود: ملعون است کسی که از او کاری ساخته نیست و قبول مسئولیت کند.
یک‌بخشی از مشکلات ما این است که کسانی متصدی بعضی از امورات شده‌اند که توانایی‌ و تخصص لازم را ندارند.
شاید آدم خوبی نیز باشد ولی به خاطر این نقیصه نمی‌تواند از عهده کار برآید.
این‌گونه است که ناخواسته خیانت می‌کند.

Nakon

پیغمبر (ص) فرمود: ملعون است کسی که از او کاری ساخته نیست و قبول مسئولیت کند.
یک‌بخشی از مشکلات ما این است که کسانی متصدی بعضی از امورات شده‌اند که توانایی‌ و تخصص لازم را ندارند.
شاید آدم خوبی نیز باشد ولی به خاطر این نقیصه نمی‌تواند از عهده کار برآید.
این‌گونه است که ناخواسته خیانت می‌کند.

Khate-Ghermez

روابط شما باید خط قرمز داشته باشد.
پای خانواده، دوستان، بستگان و رفقایتان تا زمانی که دین‌دار هستند بایستید!
اگر از خدا بریدند و برنگشتند باید از آن‌ها فاصله بگیرید؛ چون ممکن است شما را نیز از مسیر الهی دور کنند.

kasegi

دروغ می‌گوید و مؤمن نیست کسی که ادعا دارد بنده‌ی خدا است اما با دشمنان خدا هم‌کاسه است و نافرمانی پروردگارش را می‌کند.
در دوراهی انتخاب بین خدا و غیر خدا، کدام‌یک را انتخاب می‌کنی؟
اگر خدا را انتخاب کردی باید مثل حضرت نوح (ع) حتی از فرزندت که درراه غیر خدا قدم گذاشته است جدا شوی.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه