Amanat

نظام جمهوری اسلامی، امانت الهی در اختیار ما است و ان شاء الله بتوانیم از این نعمت ارزشمند پاسداری کنیم.

Eghtesad

برخی می‌گویند: چرا ما که مسلمان و امام زمانی هستیم این‌همه مشکلات اقتصادی داریم؟
اولا آیا خدا را برای رفع مشکلات اقتصادی می‌خواهید یا خودتان را برای خدا؟
ثانیاً مشکلات، نتیجه کم‌کاری خود انسان یا مسئولین یک جامعه است. چه ربطی به دین دارد؟
بعضی‌ها دین را برای خودشان می‌خواهند و تا مصالح آن‌ها تأمین است، دین‌دارند اما همین‌که منافع و مصالح آن‌ها به خطر افتاد از دین جدا می‌شوند.

Khalvat

انسان ریاکار وقتی کاری را به‌تنهایی انجام می‌دهد و کسی نمی‌فهمد، رنج می‌برد.
دوست دارد همه بفهمند و خودش نیز کارهای خوب خود را برای دیگران بازگو می‌کند.
انسان‌های با اخلاص در تنهایی بیشتر لذت می‌برند، لذا معمولاً بندگان خوب خدا، خلوتشان بهتر از جلوتشان است. خلوت‌های این‌ها را باید دید.

Riya

وقتی می‌خواهید کار خیری انجام دهید، شیطان به سراغتان می‌آید که این کار، ریا است.
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: اگر این سه ویژگی را در خود مشاهده کردید بدانید که کارتان برای خدا نیست و آلوده به ریا شده است:
1- وَ يَنْشَطُ إِذَا رأی اَلنَّاسِ: تا زمانی که مردم او را می‌بینند با نشاط است.
2- و يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ: وقتی تنها است پژمرده و کسل است.
وَ یُحِبُّ أَنْ یُحْمَدَ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ: دوست دارد همگان کارهایش را بستایند.

Marg

کسی که از مردن هراس دارد از نتیجه اعمال خودش می‌ترسد.
مثل‌اینکه فردی بگوید من از قاضی می‌ترسم.
این شخص حتماً خطایی مرتکب شده که می‌ترسد وگرنه «طلا که پاک است چه منتش به خاک است»

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه