Haram03

یقیناً اگر زمان معصومین بودیم و چنین بیماری شیوع پیدا می‌کرد قطعاً توصیه اولیای دین برگرفته از همین مطلب بود که باید از مسائلی که سبب گسترش بیماری می‌شود پرهیز نمود.

Haram01

همه ما از تعطیلی جماعات مذهبی و حرم‌های اهل‌بیت (ع) متأثریم اما زمانی که می‌بینیم، خداوند سبحان در انجام اساسی‌ترین واجبات مانند نماز، روزه و حج، هنگام ضرر و ناتوانی، تخفیف‌هایی قائل شده است، در این شرایط بیماری که صاحب‌نظران و متخصصین، نظر بر این دارند که برای کنترل و مهار این بیماری باید از اجتماعات پرهیز کرد پذیرش آن ضروری‌تر می‌نماید.

Tazakkor

گاهی اوقات امربه‌معروف ما تبدیل به امر به منکر و نهی از منکر تبدیل به نهی از معروف می‌شود.
به‌گونه‌ای با فرد برخورد می‌کنیم که عیب و گناه او را دوچندان می‌کنیم یا نسبت به انجام یک کار خوب، سست است اما آن‌چنان بد تذکر می‌دهیم که حتی کارهای مثبت و نیکویی که انجام می‌داده است را رها می‌کند.

Etekaf

این روزها که وقت بیشتری در منزل دارید، با بچه‌هایتان صمیمی باشید!
رسول‌الله (ص) می‌فرماید: هفتادودو ساعت روزها را روزه داشتن و شب‌ها را در مسجدالنبی (ص) شب زنده داری کردن، با یک ساعت کنار خانواده و بچه‌ها بودن، برابری نمی‌کند.

Forsat

پدر! بیشتر در خانه هستی. با فرزندت از دین و خدا بگو!
بچه‌هایمان را با معارف آشنا کنیم. آنها را به نافله شب و شب‌زنده‌داری تشویق کنیم.
درست است که شرایط تلخی است ولی می‌توان از این شرایط استفاده کرد.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه