چاپ

من به خاطر کاهلی در نماز که علت آن بیماری من است، عذاب وجدان دارم. خواهش میکنم مرا دعا کنید که با این وضع از دنیا نروم و مرا جز مومنان پاکش قراردهد وبه من توجه کند.

 

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 38