دوستی دارم که نماز میخواند ولی بدون داشتن عذرشرعی، روزه نمی گیرد، و حتی در ملا عام حرمت ماه مبارک را نیز رعایت نمیکند و روزه خواری میکند. و درجواب میگوید روزه نمی گیرم در عوض پول میدهم برایم بگیرند تکلیف چیست؟ همچنین نسبت به شبهه ای که گفته می شود: «واجبات را به جای نمی آوریم در عوض پول می دهیم به جایمان انجام دهند» نظرتان چیست؟

من میخواهم ازدواج کنم و شرایط مناسبی نیز دارم از جمله: خانه و شغلی با روزی حلال، اهل خلاف و موارد نامناسب نیستم. معیار انتخابم ایمان و اعتقادات مذهبی ، پوشش مناسب(چادر) و ساده زیستی است. و برای مهریه 14 سکه مد نظر دارم. ولی متاسفانه اکثریت با این نظر موافق نیستند، آیا این معیار من اشتباه است؟

نظر شما درباره این شبهه چیست؟ « من یک بی دین هستم اگر گرسنه باشی به تو غذا خواهم داد، اگر تشنه باشی به تو آب خواهم داد، اگر نیازمند باشی نیازت را برطرف می سازم، من این کارها را برای پاداش یا ترس از تنبیه انجام نمی دهم. من حیوانات بی گناه را وحشیانه نمی کشم، نه کسی را مجبور می کنم سی روز ساعتها گرسنگی و تشنگی بکشد، نه زنان را از مردان کمتر می دانم، نه خوشی های دنیا را برخود حرام می دانم، حالا اگر بهشت و جهنمی هم وجود داشته باشد و خدا هم عادل باشد من ظلمی نکرده ام که در آتش جهنم بسوزم.»

نظر شما راجع به این شبهه چیست؟ «دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیوفتد، ولی خوردن حق مردم تکانش ندهد، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای مسئولین!؛ روزه تمرین شایسته زیستن عرب در بادیه خشک عربستان بود.  وقتی شتری هفت روز بی آب و علف صحرا را می پیمود، سزاوار بود که سوارش بتواند دست کم یک روز از صبح تا شام نخورد و نیاشامد. اما برای نیاکان ما تاوان شکست در قادسیه بود و برای خود ما تاوان ناتوانی از اندیشیدن است.»

نظر اسلام و مراجع تقلید در مورد معدوم کردن جوجه های یک روزه چیست؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه