چاپ

شغل من چیدن و فروش انگور است. بعضی از مغازه دارانی که آنها را خوب می شناسم، هم برای خوردن و درست کردن سرکه و هم برای شراب می فروشند، بستگی دارد که چه کسی از مردم به سراغشان برود. آیا من می توانم به این مغازه دارها انگور بفروشم؟ بعضی را نیز نمی دانم که برای چه موردی انگور می خواهند تکلیف من چیست؟

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 55