چاپ

چرا با وجود گرانی­های سرسام آور و تحت فشار قرارگرفتن اقشار مستضعف، ودلزگی مردم از دین، مراجع فقط به مسئولین تذکر می دهند، آیا مسئولیت دیگری ندارند؟

 

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 46