چاپ

ما نزدیکانی داریم که اعتیاد دارند و انسانهای محتاجی هم هستند آیا کمک به آنها جایز است ؟

 

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 48