چاپ

GONAH 

چرا یک عده از مردم در مسائل اخلاقی، اهل دامن جمع کردن هستند. جایی تا احساس کنند از نظر اخلاقی رویشان فشار است، سریع خودشان را کنار می کشند! و اسمش را هم می گذارند تقوا. در حالی که معنای تقوا، دامن را از گناه جمع کردن است، نه از گناهکار.

دانلود

 

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 325