vaqt

دوجا باید عجله کرد: 1-انجام کار خیر؛ 2-توبه کردن.

صحبت های استاد حدائق در برنامه گفتگو شبکه فارس.mp4 snapshot 05.58 2018.05.16 10.49

پیامبر (ص) برای همگان در حفظ وحدت، اسوه حسنه است خدا را در هیچ شرایطی فراموش نکنیم.

پیامبر (ص) حتی با سرسخت ترین دشمنان خودش نیز در جریان فتح مکه با رحمت برخورد کرد تا دین حفظ شود.

پیامبر (ص) نام های نامناسب افراد را تغییر می داد. در لحظات سکوت، تفکر کنیم که آیا سخنان و اعمال ما مورد رضایت خدا هست یا نه؟

سخنی نگوییم که در آن، بوی نفاق و تفرقه استشمام شود.

انسان مطلقا نباید ارتباطش را با خدارا قطع کند. نماز در نهایت، فرد راهزن را نجات داد.

مبنای خمس در قرآن چیست؟ خمس در زمان اهل بیت (ع) مانند زمان ما پرداخت می شده است؟ در برخورد با نزدیکان که خمس نمی دهند چگونه رفتار کنیم؟ یک نفر ندیدم که خمس بدهد و در زندگی شکست بخورد. قاعده پولدار شدن، دادن خمس و زکات و واجبات الهی است. رسول خدا (ص) افرادی را برای دریافت خمس و زکات مامور می کردند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه