چاپ

نسخه اصلی نرم افزارهایی مانند فتوشاپ بسیار گران است. اگر این نرم افزارها را از دیگران بگیریم و قفل آنرا با رمز شخصی آن فرد بازکنیم مشکل شرعی دارد؟

 

دانلود

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 211