چاپ

Khanevade 02

اگر یک وقت فرزند شما گفت:

من امام زمان خود را بیشتر از پدرخود دوست می دارم

 باید دست و صورت این فرزند را بوسید.

 چون سخن حق همین است.

آن کسی که امام زمان خود را بیش از پدر خویش دوست می دارد قطعا پدر خود را نیز خوب دوست می دارد و حرمت او را نمی شکند.

و آن کسی که امام علیه السلام  را در زندگی فراموش کرده است، پدر را نیز از یاد می برد.

دسته: عکس نوشته
بازدید: 943