آیا نگاه به فیلم های مستهجن باعث ترک واجبات می شود؟

نسخه اصلی نرم افزارهایی مانند فتوشاپ بسیار گران است. اگر این نرم افزارها را از دیگران بگیریم و قفل آنرا با رمز شخصی آن فرد بازکنیم مشکل شرعی دارد؟

خانمی سه سال است که نابینا شده و یکی از گوش هایش نیز نمی شنود و پزشکان درمانی برای او نیافته اند اما یکی از اطبای طب سنتی می گوید که او جن دارد. نظر شما در این زمینه چیست؟

حساب پس‌اندازی برای بچه‌هایمان باز کرده و پولی به آن واریز کرده ایم. پس از گذشت یک سال آن پول را برداشتیم. حال که سال خمسیمان فرارسیده، آیا باید خمس آن پول را هم پرداخت کنیم؟ اگر آن پول را فقط برای خود بچه‌ها خرج کنیم باز هم به آن خمس تعلق میگیرد؟ ضمناً مرجع تقلیدم مقام معظم رهبری هستند.

چرا خداوند در این شرایط بد اقتصادی و وجود خانواده‌های فقیر که روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود کاری نمی‌کند؟ ایمان من به خدا واقعاً ضعیف شده، هرروز به مسجد می‌روم و نماز جماعت می‌خوانم الآن پیش خـودم میگویم این‌همه نماز چه سودی داشته؟ خانواده‌ها قدرت خرید هیچ‌چیزی را ندارند، چرا خدا به دادشان نمی‌رسد؟

آیا در نفس مطمئنه، شیطان در افكار انسان نفوذ دارد؟

توجه به اینکه خدا می داند بنده اش بهشتی است یا جهنمی، پس اراده انسان بر انجام هرکاری چه می شود؟ اگر بگوییم خداوند نمی داند که با صفت علیم بودن خداوند سازگار نیست.

  1. نذر امام هادی (ع) به چه صورت است ؟ آیا می‌توان برای یافتن همسر مناسب نذر امام هادی (ع) کرد؟ یا این نذر را به نیابت از یک شخص مجرد انجام داد؟

آیا می‌شود بچه‌ی زیر هفت سال را به قبرستان برد؟ در این خصوص روایتی وجود دارد؟