شخصی که دچار سرطان شده و چند ماه پیش عمل جراحی داشته و هم اکنون در حال شیمی درمانی است باید روزه برود یا خیر؟

در ماه رمضان، شش روز روزه خودم رو به حرام افطار کردم. 2 سال قبل از شما پرسیدم، فرمودید به ازای هر روز، ١٢٠ هزارتومان کفاره و یک روز روزه قضا بجا بیاورم. مدتی درآمد کمی داشتم و هزینه ٢روز کفاره را به صورت قسطی پرداخت کردم. اکنون نیز درآمدی ندارم. اما مبلغی به من هدیه داده شده که می‌توانم مابقی دِینم را ادا کنم. آیا مابقی هزینه کفاره روزه ها را براساس همان ١٢٠ هزار تومان پرداخت کنم؟ آیا میتوانم مبلغ را به صندوق صدقات بیندازم یا به عنوان کمک هزینه بسته های رمضانی پرداخت کنم؟

شرایط توجه اهل بیت (ع) به یک فرد چیست؟ چون بنده اگرچه به مسائل دینی و حلال و حرام و احکام، مقید هستم اما گاهی میبینم که توجه اهل بیت (ع) و امام زمان (ع) به افراد کمتر مقید یا بی اعتنا بیشتر است.

دلیل جدا نبودن دین از سیست چیست؟

در بعضی روایات آمده جهان قبل از غیبت پر از ظلم است، این مطلب با لزوم آمادگی جامعه برای ظهور منافات دارد؟ در مورد انسانهای که گناهکار هستند چگونه باید آمادگی ظهور ایجاد کرد؟در بعضی روایات آمده جهان قبل از غیبت پر از ظلم است، این مطلب با لزوم آمادگی جامعه برای ظهور منافات دارد؟ در مورد انسانهای که گناهکار هستند چگونه باید آمادگی ظهور ایجاد کرد؟

می گویند دعا زیر قبه ی امام حسین (ع) مستجاب می شود. من زیر قبه ی امام حسین (ع) دعا کردم که شرایط ازدواجم مهیا شود. پس چرا دعایم مستجاب نمی شود؟

حکم ارتباط قدیمی با یک نامحرم که ادامه دار است چیست؟ ارتباط با نامحرمی که ازدواج کرده است چیست؟

تا چه میزان انحراف عمدی از قبله به سمت راست جایز است؟

شوهرم از من میخواهد برای کاری فاکتور سازی کنم، آیا اطاعت از شوهر حتی در این مورد لازم است؟

علت نزدیکی مسیحیت به اسلام نسبت به یهودیت چیست؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه