حالا فهمیدیم که خداوند بزرگ می‌تواند با یک ویروس هم باعث بیداری و تفکر گردد و نیازی به خرافات و داستان‌های محیرالعقولی که سال‌ها است برای ما تعریف می‌کنند نیست.

حالا فهمیدیم که الکل نه تنها نجس نیست بلکه باعث ضدعفونی است.

حالا فهمیدیم که بعضی دین فروشان در زمان سختی به گوشه دنجی فرار می کنند و در زمان خوشی خرافات به خورد ملت می دهند تا عقل و فهم یک عده کم فهم را بدزدند و وعده بهشت نادیده را به ساده لوح ها بدهند و بر آن ها سوار شوند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه