یک خواهش دارم. دیدید که در زمان بحران چقدر بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی به درد جامعه و مردم می‌خورد. پس لطفاً از این به بعد اگر نذری دارید بجای این‌که نذر امامزاده‌ها کنید تا به جیب یک عده آدم خاص برود نذر درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی و آموزشی برای مردم کنید که به درد جامعه و خودتان خواهد خورد و شکم مفت‌خورها را از این بزرگ‌تر نکنید.

حالا فهمیدیم که خداوند بزرگ می‌تواند با یک ویروس هم باعث بیداری و تفکر گردد و نیازی به خرافات و داستان‌های محیرالعقولی که سال‌ها است برای ما تعریف می‌کنند نیست.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه