یک در هزاران جسارت‌هایی که به رسول خدا (ص) و اولیا، کردند به ما نکردند.
متدینین! به کدام آدم متدین نسبت دادند که این بچه، بچه تو نیست؟

 مرحوم آیت‌الله زنجانی (استادِ حضرت امام، آقای سیداحمد زنجانی) می‌نویسد: کاروانی از عشایر در حال کوچ بودند. از بلندای کوهی داشتند رد می‌شدند. بچه‌ی 5 -4 ساله‌ای از این کاروان، از بالای کوه، سُر خورد و رفت تَهِ دره.

 🔺بیانات استاد حدائق پس از بهبودی از بیماری
🔺سه شنبه 18 آذر 99

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه