رمز عظمت و بزرگی و جاودانگی این سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اخلاصِ این شهید بود که صفات دیگر، برگرفته از همین صفت بوده.

 بیست سال قبل یک آقایی که چهار نفر را کشته بود در شیراز اعدام شد. دو خواهر خودش و دو نفر دیگر را کشته بود.

فیلم دادگاه او را حوزه آوردند تا کارشناسی جرم کنند که چرا برخی قاتل می‌شوند؟

خدا هیچ‌کس را بد نیافریده است. بدی‌ها نتیجه انتخاب غلط ما است.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه