گزارش تصویری از اجرای طرح احسان مهدوی ویژه عید قربان توسط بنیاد و موسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان فارس
مشارکت عاشقان امام زمان(عج) برای قربانی در روز عید قربان به نیت سلامتی امام زمان (عج) و کمک به نیازمندان

پیغمبر(ص) فرمود: چند دعا مستجاب قطعی است
دعای پدر در حق فرزند
دعای مریض تا خوب نشده
بیمار تا در بیماری است . مریض تا مریض است دعایش مستجاب است .
دعاء المظلوم حتی ینتصر
دعای مظلوم تا به حقش نرسیده
دعای حاجی تا برنگشته در آن حال و هوای حج دعایش مستجاب است

و پنجمین دعا که پیامبر (ص) می فرماید: اسرع دعوات است
پشت سر یکدیگر همدیگر را دعا کردن
پیغمبر (ص) فرمود: اسرع دعوات همین دعا است.
به یکدیگر که می رسید بگویید التماس دعا!
و این را نیز بگویم این که دیگران را دعا کنید اول به خودتان می دهند بعد به آن طرف .
به یاد دیگران اگر بودی اول به یاد خودت هستند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه