چاپ

در این دهه و در این دو ماه امام حسین(ع) کسانی را می‌آورد پای‌کار ما باید این‌ها را نگه‌داریم ما باید این‌ها را برای اهل‌البیت(ع) حفظ کنیم
حدود بیش از ده سال قبل در صحن مطهر احمد بن موسی(ع) ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب عاشورا یکی از دوستان صداوسیما گفت حاج‌آقا نگاه کن!
نگاه کردم دیدم خانم جوانی است بچه شیرخواره‌ای در آغوشش است اما پوشش این خانم، مناسب نبود
گفت آقا ببینید در شب عاشورا در عزای امام حسین(ع) در صحن شاه‌چراغ(ع)، چقدر عزاداری‌ها را تخریب می‌کنند؟
شروع کرد به گله کردن
من به او گفتم: برادر عزیز خالی لیوان این زن را دیدی، پری لیوان او را هم دیدی؟
شب عاشورا ساعت یک و نیم بعد از نیمه‌شب در این هوای سرد بچه شیرخواره را بغل گرفته از خانه آمده بیرون در مجلس عزای امام حسین(ع) که با رفتارش بگوید ای حسین من تو را دوست می‌دارم
امام حسین بعضی از تارک از صلات‌ها را زنجیر به‌دست می‌کند
امام حسین بعضی از بیراهه رفته‌ها را در این ایام پای‌کار می‌کشد
ای متدینین نگه دارید آورده‌های امام حسین(ع) را