d6338e67-39ea-49ba-95e6-d01b93185f65
16f70890-e02a-4bb7-aca6-4a591b378c0c

0814b309-bc24-4b32-a402-25bd07dc2c04
26951051-c64b-4732-b928-fed410d5179e

C-2
C-8
C-3
C-7
C-6
C-5
C-4

استاد حدائق در مراسم شهادت امام جواد (ع) که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار گردید سخنرانی نمودند.

B-1
B-3
B-8

در این جلسه نسبت به طرح تمرکز گرایی در حوزه های علمیه صحبت شد.

A-5
A-3

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه