استاد حدائق روز شنبه 5 اسفندماه 1402 به مناسبت نیمه شعبان در مسجد اعظم شیراز به بیان فضائل این شب با عظمت پرداختند.

استادحدائق روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث عوامل رحمت از نگاه قرآن پرداختند. 

استادحدائق روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1403 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث عوامل رحمت از نگاه قرآن پرداختند. 

استاد حدائق روز جمعه 21 اردیبهشت 1403 در مراسم دعای ندبه مهدیه بزرگ شیراز به شرح یکی دیکر از آیات مهدوی در قرآن پرداختند.

استاد حدائق روز شنبه 15 اردیبهشت 1403 در مهدیه بزرگ شیراز به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) به بیان شرح حدیثی از آن حضرت پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه