DSC08606
DSC08567
DSC08623
DSC08549
DSC08502
DSC08524
DSC08521

استاد حدائق روز یکشنبه 6 بهمن ماه 98 در دومین جلسه از سلسله مباحث مدیریت مهدوی که در بنیاد و موسسه حضرت مهدی موعود(عج) فارس برگزار شد، «ویژگی های یک مدیر مهدوی» را بیان نمودند.

DSC08448
DSC08410
DSC08419
DSC08401
DSC08378
DSC08397
DSC08374
DSC08476

استاد شیخ علیرضا حدائق روز جمعه 4 بهمن 98 به ادامه سلسله مباحث «آیات مهدویت در قرآن» پرداختند.

DSC08118
DSC08086
DSC08065
DSC08063
DSC08025
DSC08014
DSC08166

استاد شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 2 بهمن 98 به ادامه سلسله مباحث «سیمای پیامبر(ص) در قرآن» پرداختند.

DSC07877
DSC07919
DSC07915
DSC07951
DSC07893
DSC07869
DSC07991
DSC08005

استاد شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 30 دی 98 به «راهکارهای رسیدن به صبر» از مباحث «عوامل آرمش بشر در زندگی» پرداختند.

DSC07780
DSC07741
DSC07809
DSC07749
DSC07757
DSC07824

استاد شیخ علیرضا حدائق روز جمعه 27 دی 98 به ادامه سلسله مباحث «آیات مهدویت در قرآن» پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه